alt

 Adresa Serveru : 77.95.40.243:34274

Heslo serveru  : master

Správci série V8:

Ondra Zaleš ICQ:279-567-608

Vladimír Zubaj ICQ:622-716-607

 

 ŠAMPIONÁT

1) Schéma závodního víkendu

Čtvrtek

 • Oficiální trénink 20:00 – 21:30 (90min)

 

Pátek

 • Oficiální trenink 19:00 – 19:25 (25min)

 • První kvalifikace 19:30 – 19:50 (20min)

 • Druhá kvalifikace-rozstřel 19:55 – 20:20 (25min)

 • Warm Up 20:23 – 20:38 (15min)

 • Závod 20:40

 

Neděle

 • Oficiální trenink 18:00 – 18:25 (25min)

 • Kvalifikace 18:30 – 18:50 (20min)

 • Warm Up 18:53 – 19:08 (15min)

 • Závod 19:10

Pro vytrvalostní závody bude určen jiný formát závodního víkendu, který bude zveřejněn vždy před aktuálním závodem a v dostatečném předstihu.

 

2) Závod

 1. Délka závodu je nastavena na 100% vzdálenost z reálné série včetně vytrvalostních závodů
 2. Jezdí se s pomocníky Spojka

 

3) Mistrovství MPL

Mistroství se bude letos dělit na tři kategorie:

 • A) jezdci, kteří mohou jet všech 28(30závodů)
 • B) jezdci, kteří mohou jet pouze jeden závod za víkend 14(15závodů)
 • C) Nováčci 

 

A) JEZDCI KTEŘÍ MOHOU JET VŠECH 28(30) ZÁVODŮ - Hlavní série V8 Supercars

 1. Pohár jezdců MPL bude udělen jezdci, jenž získal nejvíce bodů.
 2. Na konci sezony se každému jezdci anulují tři nejhorší výsledky ze sezony a až z toho vzejde mistr.
 3. Tři nejhorší výsledky se nebudou anulovat z vytrvalostních závodu a do počtu tří se bude považovat i absence jezdce. 
 4. Týmový šampionát MPL se řídí stejnými pravidly. V tomto případě dochází k sčítání bodů získaných oběma vozy jedné stáje.
 5. Letos bude zaveden pohár konstuktérů mezi vozy FORD a HOLDEN. Aby nedošlo k nezvýhodnění - počet aut, které příspějí do šampionátu konstruktérů se bude vždy řídit dle nižšího počtu daného konstruktéra v každém závodě.
 6. Za jeden vůz může jezdit pouze jeden pilot
 7. Body pro hodnocení obou titulů budou udělovány na základě výsledků každého závodu podle následujícího klíče:

929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) JEZDCI, KTEŘÍ MOHOU JET POUZE JEDEN ZÁVOD ZA VÍKEND 14(15) ZÁVODŮ - Half serie V8 Supercars

Pokud jezdec ví předem, že pojede jen jeden závod z víkendu, ať se registruje do fora!

 1. Pohár jezdců MPL bude udělen jezdci, jenž získal nejvíce bodů.
 2. Na konci sezony se každému jezdci anuluje jeden nejhorší výsledky ze sezony a až z toho vzejde mistr.
 3. Jeden nejhorší výsledek se nebude anulovat z vytrvalostních závodu a do počtu jednoho se bude považovat i absence jezdce. 
 4. Jezdec si sám musí zvolit, jaký závodní dny pojede. Pokud čistou náhodou pojede oba, bude se mu vždy počítat do tohoto šampionátu výsledek ze závodního dnu, který si vždy určí před následujícím závodním víkendem. 
 5. Jezdcům se budou body také počítat do hlavní série V8 Supercars
 6. Body pro hodnocení titulu budo rozdělovány dle následujícího klíče, který vidíte výše

 

C) NOVÁČCI

 1. Šapionát nováčků se bude počítat pouze v Hlavním šampionátu V8 Supercars.
 2. Body pro hodnocení nováčka budou rozdělovány dle stejného klíče, který vidíte výše. 
 3. Do šampionátu Nováček se bude škrtat pouze jeden nejhorší výsledek. 
 4. Jeden nejhorší výsledek se nebude anulovat z vytrvalostních závodu a do počtu jednoho se bude považovat i absence jezdce.

Do šampionátu nováčka se budou započítávat pouze výsledky z  těchto závodů:

 1. Adelaide
 2. Barbagallo
 3. Townsville
 4. Queensland
 5. Winton
 6. Bathurst
 7. Sydney

 

 4) Kvalifikace

 1. V pátek má kvalifikace dvě části první je dvacetiminutová část a jezdci zajíždí svá ostrá kola dle libosti. V neděli je pouze dvacetiminutová část a jezdci zajíždějí svá ostrá kola dle libosti.
 2. Do druhé části TOP TEN SHOOTOUT, postupuje pouze prvních deset nejrychlejších, z první části a ti si to rozdají o poleposition

Postup v TOP TEN SHOOTOUT:

Jezdec který skončil v úvodní kvalifikaci jako desátý, startuje v této části jako první. Po spuštění kvalifikace vyjede na trať a ostatní jezdci STOJÍ! Jamile jezdec č.10 (číslo podle pořadí z první kvalifikace) vyjede do svého ostrého kola, tak chvili poté vyjede do svého zaváděcího kola jezdec č.9. Jede takovým tempem, aby neohrožoval jezdce jedoucího ostré kolo. Jezdec č. 10 který mezi tím odjede své měřené kolo, se nikde neloudá a jede normálním tempem do boxů a pro něj tím kvalifikace skončila. Do svého ostrého kola vstupuje jezdec č.9 a do zaváděcího kola je připraven jezdec č.8. Zbylí jezdci postupují podle systému, který je popsán výše. Jakmile odjede své rychlé kolo i jezdec č.1 a zajede do boxů, kvalifikace je u konce a server se přepíná na Warm Up.

 

5) Incidenty

Incidentem se rozumí libovolná událost nebo série událostí, která se týká jednoho nebo více jezdců, nebo akce kteréhokoliv jezdce nahlášená závodním komisařům která způsobila:

  1. Předčasný start jednoho nebo více vozů

  2. Kolizi

  3. Donutila jezdce opustit trať

  4. Nepovoleným způsobem zabránila předjížděcímu manévru

  5. V rozporu s pravidly bránění jinému jezdci během předjíždění

 1. Je odpovědností ředitele závodu a sportovní komise, aby na základě hlášení sportovního komisaře rozhodli na vině či nevině daného jezdce

 2. Ředitel závodu může udělit libovolný z následujících trestů a to každému z účastníků nehody:

  1. Trest projetí boxovou uličkou (Pilot musí do dvou kol projet boxovou uličkou a vrátit se na trať, aniž by zastavil v boxech)

  2. Desetisekundová penalizace Stop&Go (Pilot musí do dvou kol zajet do boxů, zastavit u svých mechaniků na deset sekund a poté se vrátit zpět do závodu. Mechanici nesmějí na voze provádět jakékoliv úpravy)

  3. Pokles o x pozic na startu v následujícím závodě

  4. Diskvalifikace

  5. Individuální časová nebo bodová penalizace

  6. 20 nebo 30 vteřin bude přičteno k celkovému času jezdce, bude-li mu první nebo druhá penalizace udělena v posledních pěti kolech závodu

  7. Jezdec který bude mít díky incidentu nepojízdné vozidlo, nedává ESC dříve, než po dvou až třech minutách, kvuli výjezdu SC

 

6) Startovní procedura

 1. Po skončení Warm Up má jezdec třicet vteřin na to, aby se postavil na startovní rošt. Jestliže tak neučiní, bude automaticky startovat z boxů
 2. Po limitu bude zahřívací kolo, kde se nesmí předjíždět. Upozorňuji, kdo dá při zahřívacím kole ESC nebo se vybourá, automaticky startuje z boxů
 3. Pokud se někdo z jezdců v zahřívacím kole otočí, jezdci zaním NEBRZDÍ a dál pokračují v tempu, který udává jezdec jedoucí před ním
 4. Jezdec který se v zahřívacím kole otočí, se musí zařadit na své místo tak, aby nikoho neomezil či neohrozil
 5. Po dokončení zahřívacího kola se musí pilot postavit do svého vyhrazeného prostoru (je tam červený obdélníček) a předními koly musí stát na žluté lajně. Kdo bude stát za žlutou lajnou(ve směru jízdy), bude ze závodu diskvalifikován
 6. Pokud se postavíte mimo svůj prostor objeví se vám nápis LINE NOT PROPERTY
 7. Po zařazení posledního jezdce na svoji startovní pozici, se za chvíli začnou rozsvěcovat světla a závod bude odstartován

 

7) Restartování závodu

 1. Závod je restartován pouze tehdy, vypadne-li v prvním kole víc jak 50% jezdeckého pole

 

8) Týmová režie

 1. Týmová režie ovlivňující výsledek závodu je zakázána

 

9) Klasifikace

 1. Pilot není klasifikován, odjel-li ve sprintu méně než 90% z celkové délky závodu (zaokrouhlováno směrem dolů)
 2. Pilot není klasifikován, odjel-li ve vytrvalostním závodě méně než 75% z celkové délky závodu (zaokrouhlováno směrem dolů)

 

10) Parc Fermé

Zde není aplikována

 

11) Pit Stop

 1. Pilot může zajíždět do boxů podle svého uvážení
 2. Na své vyhrazené místo zajíždí kolmo, muže k tomu použít jedno soupeřovo boxové stání, které je postavené před jeho vlastním stáním
 3. Ze svého stání vyjíždí ihned do boxové uličky a dává pozor, aby neohrozil jezdce, kteří v ní už jedou


12) Sportovní chování

 1. Při nájezdu do zatáčky platí přednost jezdce jedoucího vpředu
 2. Změnit směr na rovince, blokovat ve snaze ubránit se předjetí lze pouze 2x a to bez následku kolize
 3. Jestliže jsem předjížděn, mám zakázáno blokovat či zavírat jezdce v zatáčce. 
 4. Kolize způsobená zezadu jedoucím jezdcem bude ve většině případů považována za zaviněnou
 5. Návrat na závodní dráhu po předchozím vyjetí z tratě nesmí jakkoliv omezit či snad ohrozit ostatní závodníky
 6. Pokud se jezdec vybourá v kvalifikaci a není schopen dostat vozidlo do boxů, odstaví jej pomocí klávesy ESC a v tuto chvíli pro něj platí ZÁKAZ vyjetí do kvalifikace
 7. Pokud se jezdec vybourá v závodě, pokusí se vozidlo postavit mimo ideální stopu a nedává hned ESC, aby mohl vyjet Safety Car. ESC může dát cca po dvou minutách.

 

13) Safety Car

 1. Safety Car vyjede pouze tehdy, je-li ředitelem závodu napsán do chatu ,,SAFETY CAR!“ Safety Car vyjede a zařadí se před jezdce, který je klasifikován na prvním místě
 2. Od chvíle, kdy je do chatu napsán SAFETY CAR, platí okamžitý ZÁKAZ PŘEDJÍŽDĚNÍ
 3. Pokud jezdec jakýmkoliv nedopatřením vyjede z dráhy, jezdci jedoucí za ním NEBRZDÍ a pokračují dál v tempu, které udávají jezdci jedoucí před ním
 4. Jezdec, který vyjel z dráhy a vrátí se na trať, zůstane na své aktuální pozici, nevrací se tedy na to pořadí, z kterého opustil dráhu
 5. Za Safety Carem se lídr závodu musí držet ve vzdálenosti maximálně pěti délek vozu
 6. Jakmile se jezdci seřadí, je napsán ,,LUCKY DOG" a jezdci kteří jsou okolo zpět se můžou vrátit do stejného kola, jako vedoucí jezdec. Toto pravidlo neplatí ojede-li se víc, než 90% z celkové délky závodu
 7. Jezdci jedoucí za vedoucím závodníkem dodržují mezi sebou takový odstup, aby nikoho neohrozili při zahříváním pneumatik či brzd
 8. Safety Car zajede do boxů na povel ředitele závodu, který napíše ,, SAFETY CAR IN THIS LAP". Vedoucí závodník diktuje takové tempo, aby SC dojel bezpečně do boxů
 9. Od této chvíle jsou zakázané takové manévry, které by omezily nebo ohrozily ostatní jezdce (prudké brzdění, akcelerace a pod)
 10. Jezdci si hlídají co nejtěsnější rozestup a připravují se na restart závodu
 11. Jakmile vedoucí jezdec protne začátek třetího sektoru daného okruhu jede už stálou rychlostí MAX 60KM/H. Pokud poslední zatáčka vyžaduje nižší průjezdovou rychlost, po projetí zatáčky už NEZRYCHLUJE  na 60km/h, ale jede takovou rychlostí, která mu dovolila zatáčku bezpečně projet
 12. Jakmile ředitel závou napíše ,,GREEN FLAG" , je závod restartován a od této chvíle se může předjíždět
 13. Ředitel závodu je povinnen povel ,,GREEN FLAG" napsat nejdříve od poslední zatáčky a nejpozději do poloviny cílové rovinky. Ovšem ne nikdy za cílovou čarou
 14. Safety Car bude na trati tak dlouho, jak uzná za vhodné Ředitelství závodu

 

Safety Car v této serii vyjíždí téměř za jakýkoliv okolností (nehoda, ležící na trati jakákoliv část vozidla, stojící vozidlo na trati, ale i ve štěrkové zóně). Pokud to okolnosti dovolí, Safety Car nemusí být vyslán tehdy, odjelo se již více, než 90% z celkové délky závodu. 

Behěm Safety Car fáze, není zakázaný PIT STOP

 

14) Penalizace:

 1. Tresty:

  1. Projetí boxovou uličkou (Drive-through penalty)-do dvou kol od vynesení trestu

   1. Zavírání v zatáčce a kličkování při předjíždění

   2. Vytlačení jezdce z dráhy

   3. Nepuštění jezdce zpět, když ho předjede zkrácením tratě

   4. Zavinění kolize

   5. Přejetí bílé čáry na vjezdu do Pit Lane

   6. Přejetí bílé čáry na výjezdu z Pit Lane

   7. Předčasný start (dává hra)

   8. Nerespektování modrých vlajek (dává hra)

   9. Překročení maximální povolené rychlosti v boxech (dává hra)

Pokud jezdci nebude za výše vypsaný prohřešek udělen trest pomocí online komisaře, bude automaticky připsáno k jeho celkovému času 20 sekund

 

  1. Desetisekundová penalizace Stop&Go-do dvou kol od vynesení trestu

   1. Předjíždění v zahřívacím kole

   2. Předčasný start (dává hra)

   3. Překročení maximální povolené rychlosti v boxech (dává hra)

   4. Předjíždění pod žlutými vlajkami (dává hra)

   5. Zkrácení tratě (dává hra)

Pokud jezdci nebude za výše vypsaný prohřešek udělen trest pomocí online komisaře, bude automaticky připsáno k jeho celkovému času 30 sekund

 

  1. Individuální časová nebo bodová penalizace, posun na startu

   1. Jakékoliv chování, které není v souladu s pravidly

  1. Diskvalifikace

   1. Chatování v kvalifikaci a v závodu

   2. Opakovaný výjezd z tratě

   3. Špatné postavení na startovním roštu

   4. Jízda v protisměru (dává hra)

   5. Jízda na červenou (dává hra)

   6. Nezajetí na povinný Pit Stop

   7. Opakované prohřešky z předchozích trestů

   8. Neuomluvení se z VC

   9. Umyselné bourání po skončení závodu

                                                                                                                                       

 

Pravidla již najdete v sekci Racer Zone/V8Supercars/V8 Info

Jakékoliv dotazy pište do fora do sekce sezona 2012.

This content has been locked. You can no longer post any comment.